Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

T.C. Cumhurbaşkanlığının Covid-19 pandemisi nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde aldığı karar kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.03.2020 tarihli toplantısında 2019-2020 Bahar yarıyılında sınırlı kalmak kaydıyla, Üniversitelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle sürdürülmesine karar verilmiştir.

Bu nedenle, Üniversitemiz Senatosunun 26.03.2020 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 2019-2020 bahar yarıyılı derslerinin 30.03.2020 tarihinde uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmasına başlanmıştır.

http://uzem.dpu.edu.tr/ adresinden duyurular yapılmaktadır.

Üniversitemizde uzaktan öğretim ile yapılan dersler hangi yöntemle yürütülmektedir?

Üniversitemizde uzaktan öğretim ile yürütülen derslerimiz, Eş zamanlı (Senkron) ve Eş zamanlı olmayan (Asenkron) şekilde iki farklı yöntemle Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından hali hazırda kullanılmakta olan ve https://eys.dpu.edu.tr/ adresimiz üzerinden yürütülmektedir. Canlı sınıf platformu Perculus+ ve Google Meet platformu ile öğrenme yönetim sisteminin entegrasyonu sağlanmıştır. Bu sayede Üniversitemiz senatosunun kararı gereğince öğretim üyelerimizin ve birimlerin tercihine bağlı olarak dersler senkron veya asenkron olarak yürütülmektedir.

Üniversitemizde uzaktan öğretim ile yapılan derslerin sınavları nasıl yapılacaktır/yapılmaktadır?

Üniversitemiz uzaktan öğretim sistemi üzerinden 2019-2020 Bahar dönemi sınavlarını çoktan seçmeli, açık uçlu, boşluk doldurma, klasik ve ödev/proje, uygulama ödevi şeklinde yapmak üzere seçenekli olarak altyapısını kurmuştur. Sınav uygulamaları ile ilgili olarak;

  1. Covid-19 pandemisi sürecindeki günlük değişken gelişmeler (sokağa çıkma yasağı, yaş sınırlaması, büyükşehir giriş/çıkış sınırlamaları vb.) sebebiyle öğrencilerimizin online ara sınav sistemine eşit şartlarda erişiminde yaşanabilecek olumsuzlukları ve mağduriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla pandemi süreciyle sınırlı olmak kaydıyla bahar yarıyılı ara sınavlarının; ödev, proje, uygulama ödevi vb. şeklinde yapılmasına karar verilmiştir. Ara sınavların bu şekilde yapılması ile internet erişim sıkıntısı, elektrik kesintisi, kırsal kesimde ikamet nedeniyle sisteme erişim güçlüğü, mobil cihaz ve bilgisayar erişimi kısıtı durumları gibi olumsuzlukların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
  2. Öğrenciler 27 Mayıs 2020 tarihine kadar ödev, proje, uygulama ödevi vb. olarak hazırladıkları dosyaları ilgili dersin öğretim elemanın tercihine göre mail, bulut sistemler veya eys.dpu.edu.tr vb. sistemler kullanılarak teslim edecektir. Teslim edilen ödev, proje, uygulama ödevi vb. belgeler ilgili dersin öğretim elemanı tarafından ilgili Birime teslim edilmek üzere dijital ortamda kayıt altına alınarak saklanılacaktır.
  3. Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen genel akademik takvimde yer alan yarıyıl sonu ve bütünleme sınav takvimi ile ilgili olası güncellemeler ve sınavların nasıl yapılacağı hususlarındaki açıklamalar Covid-19 pandemisi sürecindeki gelişmelere bağlı olarak ileriki bir tarihte yapılacaktır. Konu ile ilgili detaylı açıklamalar üniversitemiz resmî web sayfası ve resmi sosyal ağ hesaplarından duyurulacak olup, öğrencilerimizin duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.
Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, Pazartesi