Ar-Ge Faaliyetleri

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi faaliyetleri
  Nisan ayında Zafer Kalkınma Ajansı tarafından COVID-19 içerikli proje çağrısına çıkılmıştır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu çağrıya 2 proje ile başvuru yapılmıştır.
  • Salgınla Mücadele ve Kişisel Koruyucu Ekipman Üretim Merkezi

  • COVID-19 ile Mücadele Kapsamında Gümüş Nano Parçacık İçerikli Çeşitli Hijyenik Dezenfektan ve Temizlik Malzemeleri Üretimi

 • DPÜ İLTEM faaliyetleri
  • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (İLTEM) bünyesinde bulunan laboratuvarlardan birisi de biyogenetik araştırma laboratuvarıdır. Bu laboratuvarda moleküler biyoloji, genetik ve kanser araştırmaları konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Burada bulunan cihazlardan birisi de Real time PCR’dır (Roche-LightCycler 480 II). Polimeraz zincir reaksiyonu (Polymerase Chain Reaction, PCR), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen isimdir. Bu cihaz, 96 kuyucuklu ve 384 kuyucuklu değiştirilebilir blok özelliği ile yüksek kapasiteli çalışmalara cevap verebilen, yalnızca LightCycler® 480’de bulunan Therma Base teknolojisi ile blok üzerinde her noktada ve kuyucukta homojen ısı koşullarını sağlayabilen,  soğutmalı CCD kamerası ile güvenilir veri elde eden, gelişmiş ve benzersiz optik ünitesiyle Gen tarama (HRM) çalışmalarını yapabilme kapasitesine sahiptir. Real time PCR, DNA’da gerçek zamanlı amplifikasyon, erime noktası tayini, genotipleme yaparak,  ürünlerin kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmaya olanak sağlayan sistemle 96 örneğin aynı anda analizi yapılır. RT-PCR testleri Corona virüsünün tespit edilmesinde kullanılmakta ve yüksek oranda başarı sunmaktadır. Bu test virüse ait olan RNA göstererek virüsün kimliği hakkında kesin bilgi vermektedir.
  • Konusunda uzman bir araştırma ekibi virüs araştırmaları ile ilgili orijinal bilgi ve ürün oluşturulması konusundaki AR&GE faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca RT-PCR cihazı ile kamu ve özel sektöre test hizmeti de sunulmaktadır.
Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2020, Pazartesi